NATURAL GAS
天然氣
 • Natural gas project distribution area.
 • 北京
 • Tianjin
 • Hebei
 • Shaanxi
 • Ningxia
 • Liaoning
 • Heilongjiang
 • Jiangsu
 • Zhejiang
 • Anhui
 • Fujian
 • Jiangxi
 • Shandong
 • Henan
 • Hubei
 • Hunan
 • Guangdong
 • Guangxi
 • Sichuan
 • 没用类别不能删
 • Gansu
 • Inner Mongolia
 • Xinjiang
 • Guizhou
 • Jilin
 • Shanxi
 • Yunnan
 • Chongqing
  • Jinghai Economic Development Zone
   Jinghai Economic Development Zone

   Tianjin

   operational location                             Jinghai            Connected Residential Households  2,692

   total population                                  600,000            Connected Industrial Customers              4

   urban population                                150,000            Connected commercial Customers          9

   Connectable Residential Households   46,440            Length Of Pipelines(km) Total Length  244

  • Ziya Industrial Zone
   Ziya Industrial Zone

   Tianjin

   operational location        Ziya Industrial Zone            Connected Residential Households   5,078

   total population                                    50,000            Connected Industrial Customers            26

   urban population                                  50,000            Connected commercial Customers          3

   Connectable Residential Households   15,480            Length Of Pipelines(km) Total Length      -

  • Baodi district in Tianjin
   Baodi district in Tianjin

   Tianjin

   operational location   Baodi district in Tianjin            Connected Residential Households   1,008

   total population                                  701,100            Connected Industrial Customers              3

   urban population                                162,500            Connected commercial Customers          1

   Connectable Residential Households   50,310            Length Of Pipelines(km) Total Length    36

  • Cangzhou Development Zone
   Cangzhou Development Zone

   Hebei

   operational location                         Cangzhou             Connected Residential Households     9,926

   total population                                   370,000             Connected Industrial Customers              56

   urban population                                 270,000             Connected commercial Customers          34

   Connectable Residential Households    83,591             Length Of Pipelines(km) Total Length      72

  • Nanpixian
   Nanpixian

   Hebei

   operational location                         Nanpixian             Connected Residential Households  39,481

   total population                                   780,000             Connected Industrial Customers             25

   urban population                                 190,000             Connected commercial Customers         64

   Connectable Residential Households    58,824             Length Of Pipelines(km) Total Length   189

  • Qinghexian
   Qinghexian

   Hebei

   operational location                       Qinghexian             Connected Residential Households     7,658

   total population                                   407,000             Connected Industrial Customers                -

   urban population                                 113,000             Connected commercial Customers          18

   Connectable Residential Households    34,985            Length Of Pipelines(km) Total Length       32

  • Wangdu City
   Wangdu City

   Hebei

   operational location                    Wangdu City             Connected Residential Households 27,912

   total population                                   270,000             Connected Industrial Customers            52

   urban population                                 100,000             Connected commercial Customers      231

   Connectable Residential Households    40,000             Length Of Pipelines(km) Total Length  237

  • Tangshan Nampo
   Tangshan Nampo

   Henan

   operational location              Tangshannanbao             Connected Residential Households  25,664

   total population                                   170,000             Connected Industrial Customers              24

   urban population                                   78,000             Connected commercial Customers         123

   Connectable Residential Households    32,500             Length Of Pipelines(km) Total Length    264

  • Letingxian
   Letingxian

   Hebei

   operational location                        Letingxian             Connected Residential Households           -

   total population                                             -              Connected Industrial Customers               -

   urban population                                           -              Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households            -              Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Xinle
   Xinle

   Hebei

   operational location                                 Xinle             Connected Residential Households          -

   total population                                              -             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                            -             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households             -             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Gaocheng
   Gaocheng

   Hebei

   operational location                        Gaocheng             Connected Residential Households 282,282

   total population                                4,320,000             Connected Industrial Customers            195

   urban population                                 983,400             Connected commercial Customers      1,671

   Connectable Residential Households  304,458             Length Of Pipelines(km) Total Length 1,409

  • Pingshanxian
   Pingshanxian

   Hebei

   operational location                    Pingshanxian             Connected Residential Households          -

   total population                                              -             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                            -             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households             -             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Fengnan District of Tangshan
   Fengnan District of Tangshan

   Hebei

   operational location                          Tangshan            Connected Residential Households           -

   total population                                              -             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                            -             Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households             -             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Neiqiuxian
   Neiqiuxian

   Hebei

   operational location                       Neiqiuxian             Connected Residential Households           -

   total population                                              -             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                            -             Connected commercial Customers            -

   Connectable Residential Households             -             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Bohai New Zone
   Bohai New Zone

   Hebei

   operational location              Bohai New Zone             Connected Residential Households     1,392

   total population                                   750,000             Connected Industrial Customers             10

   urban population                                 750,000             Connected commercial Customers           6

   Connectable Residential Households  174,419             Length Of Pipelines(km) Total Length       2

  • Cangzhou High-tech Zone
   Cangzhou High-tech Zone

   Hebei

   operational location                         Cangzhou             Connected Residential Households  4,198

   total population                                   150,000             Connected Industrial Customers              2

   urban population                                   90,000             Connected commercial Customers         8

   Connectable Residential Households    27,864             Length Of Pipelines(km) Total Length    10

  • Tang County
   Tang County

   Hebei

   operational location                     Tang County             Connected Residential Households  22,969

   total population                                   590,000             Connected Industrial Customers               3

   urban population                                 310,000             Connected commercial Customers       144

   Connectable Residential Households    95,975             Length Of Pipelines(km) Total Length   155

  • Handan jinan New Zone
   Handan jinan New Zone

   Hebei

   operational location                            Handan             Connected Residential Households   7,157

   total population                                  918,000             Connected Industrial Customers              9

   urban population                                 70,000             Connected commercial Customers           1

   Connectable Residential Households  21,672             Length Of Pipelines(km) Total Length     28

  • Luquan
   Luquan

   Hebei

   operational location                             Luquan           Connected Residential Households  37,872

   total population                                 430,000             Connected Industrial Customers                5

   urban population                               156,000             Connected commercial Customers          14

   Connectable Residential Households  69,955             Length Of Pipelines(km) Total Length      90

  • Quyang
   Quyang

   Hebei

   operational location                            Quyang             Connected Residential Households     6,454

   total population                                   600,000             Connected Industrial Customers                -

   urban population                                 150,000             Connected commercial Customers           6

   Connectable Residential Households    46,440             Length Of Pipelines(km) Total Length      45

  • Raoyang County
   Raoyang County

   Hebei

   operational location              Raoyang County             Connected Residential Households         -

   total population                                   300,000             Connected Industrial Customers              -

   urban population                                   68,000             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households    21,053             Length Of Pipelines(km) Total Length      -

  • Botou New Zone
   Botou New Zone

   Hebei

   operational location              Botou New Zone             Connected Residential Households         -

   total population                                   830,000             Connected Industrial Customers              -

   urban population                                 380,000             Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households  117,647             Length Of Pipelines(km) Total Length      -

  • Laishui County
   Laishui County

   Hebei

   operational location                  Laishui County             Connected Residential Households     1,482

   total population                                   358,357             Connected Industrial Customers                 -

   urban population                                 100,092             Connected commercial Customers             -

   Connectable Residential Households    30,988             Length Of Pipelines(km) Total Length         -

  • Dingzhou
   Dingzhou

   Hebei

   operational location                         Dingzhou             Connected Residential Households     7,505

   total population                                   353,000             Connected Industrial Customers               2

   urban population                                   62,500             Connected commercial Customers           5

   Connectable Residential Households    19,350             Length Of Pipelines(km) Total Length     22

  • Ding Xing County
   Ding Xing County

   Hebei

   operational location             Ding Xing County             Connected Residential Households          -

   total population                                 1,222,000             Connected Industrial Customers              -

   urban population                                 521,000             Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households  129,740             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Yutian County
   Yutian County

    Hebei

   operational location                   Yutian County             Connected Residential Households  52,043

   total population                                   219,481             Connected Industrial Customers               8

   urban population                                 219,481             Connected commercial Customers         94

   Connectable Residential Households    62,709             Length Of Pipelines(km) Total Length    190

  • Changli County
   Changli County

   Hebei

   operational location                Changli County             Connected Residential Households   36,082

   total population                                   215,378             Connected Industrial Customers                3

   urban population                                 215,378             Connected commercial Customers          41

   Connectable Residential Households    61,537             Length Of Pipelines(km) Total Length    215

  • Weixian County
   Weixian County

   Hebei

   operational location                Weixian County             Connected Residential Households  22,335

   total population                                   130,162             Connected Industrial Customers                -

   urban population                                 130,162             Connected commercial Customers            7

   Connectable Residential Households    37,189             Length Of Pipelines(km) Total Length    142

  • Xiahuayuan District
   Xiahuayuan District

   Hebei

   operational location          Xiahuayuan District             Connected Residential Households  16,030

   total population                                     72,849             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                   72,849            Connected commercial Customers          16

   Connectable Residential Households    20,814             Length Of Pipelines(km) Total Length   104

  • Chengan County
   Chengan County

   Hebei

   operational location              Chengan County             Connected Residential Households    16,485

   total population                                   170,148             Connected Industrial Customers                1

   urban population                                 170,148             Connected commercial Customers          12

   Connectable Residential Households    48,614             Length Of Pipelines(km) Total Length    125

  • Wuqiao County
   Wuqiao County

   Hebei

   operational location                Wuqiao County             Connected Residential Households   13,138

   total population                                     86,951             Connected Industrial Customers              12

   urban population                                   86,951             Connected commercial Customers          34

   Connectable Residential Households    24,843             Length Of Pipelines(km) Total Length    177

  • Ningjin County
   Ningjin County

   Hebei

   operational location                 Ningjin County             Connected Residential Households  25,721

   total population                                   131,380             Connected Industrial Customers               6

   urban population                                 131,380             Connected commercial Customers        119

   Connectable Residential Households    37,537             Length Of Pipelines(km) Total Length   229

  • Linzhang County
   Linzhang County

   Hebei

   operational location              Linzhang County         Connected Residential Households   17,784

   total population                                   136,930         Connected Industrial Customers                7

   urban population                                 136,930         Connected commercial Customers          24

   Connectable Residential Households    39,123         Length Of Pipelines(km) Total Length    176

  • Zaoqiang County
   Zaoqiang County

   Hebei

   operational location             Zaoqiang County             Connected Residential Households     13,884

   total population                                     86,151             Connected Industrial Customers                  -

   urban population                                   86,151             Connected commercial Customers            23

   Connectable Residential Households    24,615             Length Of Pipelines(km) Total Length      119

  • Longyao County
   Longyao County

   Hebei

   operational location               Longyao County            Connected Residential Households     4,538

   total population                                    21,538             Connected Industrial Customers                  -

   urban population                                  21,538             Connected commercial Customers            11

   Connectable Residential Households      6,154             Length Of Pipelines(km) Total Length       34

  • Xingtang County
   Xingtang County

   Hebei

   operational location              Xingtang County             Connected Residential Households     7,692

   total population                                     53,844             Connected Industrial Customers                -

   urban population                                   53,844             Connected commercial Customers         10

   Connectable Residential Households    15,384             Length Of Pipelines(km) Total Length      86

  • Gucheng County
   Gucheng County

   Hebei

   operational location              Gucheng County             Connected Residential Households   24,000

   total population                                   183,378             Connected Industrial Customers                1

   urban population                                 183,378             Connected commercial Customers          48

   Connectable Residential Households    52,394             Length Of Pipelines(km) Total Length    153

  • Nangong City
   Nangong City

   Hebei

   operational location                   Nangong City             Connected Residential Households   32,702

   total population                                   197,724             Connected Industrial Customers                 -

   urban population                                 197,724             Connected commercial Customers          32

   Connectable Residential Households    56,493             Length Of Pipelines(km) Total Length     114

  • Jize County
   Jize County

   Hebei

   operational location                       Jize County             Connected Residential Households    7,620

   total population                                     55,173             Connected Industrial Customers               5

   urban population                                   55,173             Connected commercial Customers         18

   Connectable Residential Households    15,764             Length Of Pipelines(km) Total Length      72

  • Xinhe County
   Xinhe County

   Hebei

   operational location                    Xinhe County             Connected Residential Households   10,099

   total population                                      31,879             Connected Industrial Customers                7

   urban population                                    31,879             Connected commercial Customers          22

   Connectable Residential Households     10,100             Length Of Pipelines(km) Total Length      99

  • Kangbao County
   Kangbao County

   Hebei

   operational location           Kangbao County             Connected Residential Households       64

   total population                                283,000             Connected Industrial Customers              -

   urban population                              127,746             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households 39,550             Length Of Pipelines(km) Total Length      9

  • Zan Huang County
   Zan Huang County

    Hebei

   operational location        Zan Huang County             Connected Residential Households         -

   total population                                250,000             Connected Industrial Customers              -

   urban population                                95,000             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households 29,412             Length Of Pipelines(km) Total Length      -

    

  • Baoji
   Baoji

   Shaanxi

   operational location                                 Baoji    Connected Residential Households 518,725

   total population                                3,775,000    Connected Industrial Customers            267

   urban population                              1,916,190    Connected commercial Customers      4,257

   Connectable Residential Households  638,730    Length Of Pipelines(km) Total Length 1,720

  • Qishanxian
   Qishanxian

   Shaanxi

   operational location                       Qishanxian     Connected Residential Households           -

   total population                                   473,600     Connected Industrial Customers               -

   urban population                                 230,550     Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households    71,378     Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Yulin
   Yulin

   Shaanxi

   operational location                                Yulin      Connected Residential Households  11,950

   total population                                3,382,000     Connected Industrial Customers                6

   urban population                                660,000     Connected commercial Customers        129

   Connectable Residential Households 204,334     Length Of Pipelines(km) Total Length       40

  • Linyouxian
   Linyouxian

   Shaanxi

   operational location                        Linyouxian     Connected Residential Households           -

   total population                                     87,357     Connected Industrial Customers                -

   urban population                                   30,514     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households      9,447     Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Shangnan County
   Shangnan County

   Shaanxi

   operational location            Shangnan County     Connected Residential Households           -

   total population                                   245,900     Connected Industrial Customers                -

   urban population                                 118,900     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    36,811     Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Zhongwei
   Zhongwei

   Ningxia

   operational location                         Zhongwei             Connected Residential Households 56,821

   total population                                1,141,600             Connected Industrial Customers            16

   urban population                                 446,100             Connected commercial Customers   1,725

   Connectable Residential Households  138,111             Length Of Pipelines(km) Total Length  637

  • Guyuan
   Guyuan

   Ningxia

   operational location                             Guyuan             Connected Residential Households 12,625

   total population                                1,501,100             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                 360,000             Connected commercial Customers        48

   Connectable Residential Households  111,455             Length Of Pipelines(km) Total Length   208

  • Fushun
   Fushun

   Liaoning

   operational location                             Fushun             Connected Residential Households 368,684

   total population                                2,148,000             Connected Industrial Customers              37

   urban population                              1,600,000             Connected commercial Customers     6,330

   Connectable Residential Households  533,333             Length Of Pipelines(km) Total Length   733

  • Jinzhou Economic Hi-Tech Development Zone
   Jinzhou Economic Hi-Tech Development Zone

   Liaoning

   operational location                             Jinzhou     Connected Residential Households  52,322

   total population                                   200,000     Connected Industrial Customers             13

   urban population                                 200,000     Connected commercial Customers        211

   Connectable Residential Households    89,686     Length Of Pipelines(km) Total Length    210

  • Shenyang Sujiatun
   Shenyang Sujiatun

   Liaoning

   operational location                         Shenyang     Connected Residential Households  77,071

   total population                                   474,779     Connected Industrial Customers           111

   urban population                                 474,779     Connected commercial Customers       496

   Connectable Residential Households  146,990     Length Of Pipelines(km) Total Length   750

  • Dalian Jinzhou Development Zone
   Dalian Jinzhou Development Zone

   Liaoning

   operational location                               Dalian     Connected Residential Households115,389

   total population                                1,100,000     Connected Industrial Customers             25

   urban population                                 480,000     Connected commercial Customers       240

   Connectable Residential Households  165,517     Length Of Pipelines(km) Total Length   732

  • Liaoyang
   Liaoyang

   Liaoning

   operational location                          Liaoyang             Connected Residential Households 110,955

   total population                                1,790,000             Connected Industrial Customers             56

   urban population                                 750,000             Connected commercial Customers       411

   Connectable Residential Households  232,198             Length Of Pipelines(km) Total Length   605

  • Gaizhou
   Gaizhou

   Liaoning

   operational location                            Gaizhou     Connected Residential Households  24,537

   total population                                   730,000     Connected Industrial Customers               8

   urban population                                 288,000     Connected commercial Customers       139

   Connectable Residential Households    89,164    Length Of Pipelines(km) Total Length    218

  • Zhuanghe
   Zhuanghe

   Liaoning

   operational location                         Zhuanghe     Connected Residential Households  41,246

   total population                                   925,000     Connected Industrial Customers             21

   urban population                                 286,750    Connected commercial Customers        154

   Connectable Residential Households   88,777     Length Of Pipelines(km) Total Length    379

  • Zhuanghe Industrial Park
   Zhuanghe Industrial Park

   Liaoning

   operational location                         Zhuanghe     Connected Residential Households        -

   total population                                     97,000     Connected Industrial Customers             -

   urban population                                   69,000     Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households    21,362     Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Pulandian
   Pulandian

   Liaoning

   operational location                         Pulandian     Connected Residential Households16,193

   total population                                   916,000     Connected Industrial Customers           18

   urban population                                 343,958     Connected commercial Customers       35

   Connectable Residential Households  106,489     Length Of Pipelines(km) Total Length  170

  • Liaoyang Economic Zone
   Liaoyang Economic Zone

   Liaoning

   operational location                           Liaoyang     Connected Residential Households       -

   total population                                     87,000     Connected Industrial Customers            -

   urban population                                   63,200     Connected commercial Customers        -

   Connectable Residential Households    19,567     Length Of Pipelines(km) Total Length    -

  • Liaoyang Taizi River
   Liaoyang Taizi River

   Liaoning

   operational location                           Liaoyang     Connected Residential Households        -

   total population                                   160,900     Connected Industrial Customers             -

   urban population                                   70,000     Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households    21,672     Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Xinbin County
   Xinbin County

   Liaoning

   operational location                 Xinbin County     Connected Residential Households 3,635

   total population                                 320,000      Connected Industrial Customers            -

   urban population                               150,000      Connected commercial Customers      10

   Connectable Residential Households  46,440      Length Of Pipelines(km) Total Length  32

  • Jingzhou Logxiwan New Zone
   Jingzhou Logxiwan New Zone

   Liaoning

   operational location                           Jingzhou     Connected Residential Households   7,347

   total population                                     60,000     Connected Industrial Customers             1

   urban population                                   25,000     Connected commercial Customers        21

   Connectable Residential Households    12,500     Length Of Pipelines(km) Total Length    60

  • Qingyuan County
   Qingyuan County

   Liaoning

   operational location                         Qingyuan     Connected Residential Households   7,299

   total population                                   333,700     Connected Industrial Customers              -

   urban population                                 104,500     Connected commercial Customers       27

   Connectable Residential Households    32,353    Length Of Pipelines(km) Total Length     46

  • Dashiqiao
   Dashiqiao

   Liaoning

   operational location                         Dashiqiao     Connected Residential Households      -

   total population                                              -     Connected Industrial Customers           -

   urban population                                            -     Connected commercial Customers       -

   Connectable Residential Households             -     Length Of Pipelines(km) Total Length   -

  • Jianping County
   Jianping County

   Liaoning

   operational location               Jianping County    Connected Residential Households       -

   total population                                   582,019    Connected Industrial Customers            -

   urban population                                 116,404    Connected commercial Customers        -

   Connectable Residential Households    36,038    Length Of Pipelines(km) Total Length    -

  • Fushun County
   Fushun County

   Shandong

   operational location               Fushun County     Connected Residential Households        -

   total population                                 220,000     Connected Industrial Customers             -

   urban population                               150,000     Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households  46,440     Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Yixian Qilihe
   Yixian Qilihe

   Liaoning

   operational location                   Yixian Qilihe     Connected Residential Households         -

   total population                                   35,496     Connected Industrial Customers              2

   urban population                                 35,496     Connected commercial Customers          6

   Connectable Residential Households  10,989    Length Of Pipelines(km) Total Length       5

  • Changhai County
   Changhai County

    Liaoning

   operational location           Changhai County     Connected Residential Households         -

   total population                                   72,892     Connected Industrial Customers             -

   urban population                                 40,757    Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households  12,618    Length Of Pipelines(km) Total Length       -

    

  • Jingzhou Dayou Economic Zone
   Jingzhou Dayou Economic Zone

    Liaoning

   operational location              Jingzhou Dayou    Connected Residential Households          -

   total population                                   80,000     Connected Industrial Customers              1

   urban population                                 80,000    Connected commercial Customers            -

   Connectable Residential Households  24,768    Length Of Pipelines(km) Total Length       3

    

  • Yingkou Bohai Tech city
   Yingkou Bohai Tech city

    Liaoning

   operational location Yingkou Bohai Tech city    Connected Residential Households         -

   total population                                   30,000     Connected Industrial Customers             -

   urban population                                 30,000    Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    9,288    Length Of Pipelines(km) Total Length       -

    

  • Jingzhou City
   Jingzhou City

    Liaoning

   operational location                  Jingzhou City     Connected Residential Households374,707

   total population                              3,020,000     Connected Industrial Customers             16

   urban population                            1,267,000     Connected commercial Customers      9,414

   Connectable Residential Households 553,275    Length Of Pipelines(km) Total Length  1,155

    

  • Sheng Yang City
   Sheng Yang City

    Liaoning

   operational location            Sheng Yang City     Connected Residential Households2,205,102

   total population                              8,291,000     Connected Industrial Customers             890

   urban population                            5,299,000     Connected commercial Customers     14,558

   Connectable Residential Households2,511,374   Length Of Pipelines(km) Total Length  6,809

    

  • Harbin
   Harbin

   Heilongjiang

   operational location                              Harbin            Connected Residential Households 1,760,845

   total population                                9,621,000            Connected Industrial Customers              79

   urban population                              4,678,000            Connected commercial Customers     10,356

   Connectable Residential Households 2,126,364           Length Of Pipelines(km) Total Length  2,840

  • Jiamusi
   Jiamusi

   Heilongjiang

   operational location                            Jiamusi     Connected Residential Households   200,708

   total population                               2,374,717     Connected Industrial Customers                11

   urban population                             1,246,036     Connected commercial Customers       1,000

   Connectable Residential Households 385,770     Length Of Pipelines(km) Total Length   1,252

  • Shuangcheng
   Shuangcheng

   Heilongjiang

   operational location                    Shuangcheng             Connected Residential Households          -

   total population                                   902,532             Connected Industrial Customers                -

   urban population                                 255,566             Connected commercial Customers             -

   Connectable Residential Households   79,122              Length Of Pipelines(km) Total Length         -

  • Mudanjiang
   Mudanjiang

   Heilongjiang

   operational location                      Mudanjiang            Connected Residential Households163,956

   total population                                2,751,000            Connected Industrial Customers              3

   urban population                              1,000,000            Connected commercial Customers      373

   Connectable Residential Households  309,598            Length Of Pipelines(km) Total Length  971

  • Jiagedaqi
   Jiagedaqi

   Heilongjiang

   operational location                       Jiagedaqi                Connected Residential Households 9,217

   total population                                550,000                Connected Industrial Customers            -

   urban population                              160,000                Connected commercial Customers      26

   Connectable Residential Households 49,536                Length Of Pipelines(km) Total Length  96

  • Huachuan County
   Huachuan County

   Heilongjiang

   operational location            Huachuan County            Connected Residential Households 14,963

   total population                                   220,000            Connected Industrial Customers               2

   urban population                                 137,000            Connected commercial Customers       142

   Connectable Residential Households    42,415            Length Of Pipelines(km) Total Length 3,077

  • Tangyuan County
   Tangyuan County

   Heilongjiang

   operational location            Tangyuan County            Connected Residential Households   9,057

   total population                                  330,445            Connected Industrial Customers              7

   urban population                                114,000            Connected commercial Customers        56

   Connectable Residential Households   35,294            Length Of Pipelines(km) Total Length    75

  • Huanan County
   Huanan County

   Heilongjiang

   operational location               Huanan County            Connected Residential Households   7,094

   total population                                  461,000            Connected Industrial Customers            11

   urban population                                140,000            Connected commercial Customers      109

   Connectable Residential Households   43,344            Length Of Pipelines(km) Total Length    73

  • Suibin
   Suibin

   Heilongjiang

   operational location                              Suibin            Connected Residential Households   2,022

   total population                                  220,000            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                100,000            Connected commercial Customers        15

   Connectable Residential Households   30,960            Length Of Pipelines(km) Total Length    28

  • Tongjiang
   Tongjiang

   Heilongjiang

   operational location                        Tongjiang            Connected Residential Households   3,211

   total population                                  211,609            Connected Industrial Customers              1

   urban population                                116,184            Connected commercial Customers        25

   Connectable Residential Households   35,970            Length Of Pipelines(km) Total Length    45

  • Mudanjiang Development Zone
   Mudanjiang Development Zone

   Heilongjiang

   operational location                        Mudanjiang         Connected Residential Households         -

   total population                                    70,000            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                  70,000            Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households   21,672            Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Nongkenbaoquanling
   Nongkenbaoquanling

   Heilongjiang

   operational location     Nongkenbaoquanling            Connected Residential Households   3,693

   total population                                  209,700            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                149,789            Connected commercial Customers        23

   Connectable Residential Households   46,374            Length Of Pipelines(km) Total Length    42

  • Raohe County
   Raohe County

   Heilongjiang

   operational location                  Raohe County            Connected Residential Households   2,519

   total population                                  150,000            Connected Industrial Customers               -

   urban population                                100,000            Connected commercial Customers         22

   Connectable Residential Households   30,960            Length Of Pipelines(km) Total Length     27

  • Qitaihe Jinsha New Zone
   Qitaihe Jinsha New Zone

   Heilongjiang

   operational locationQitaihe Jinsha New Zone             Connected Residential Households  16,933

   total population                                  25,000               Connected Industrial Customers                -

   urban population                                22,000               Connected commercial Customers            1

   Connectable Residential Households 22,000               Length Of Pipelines(km) Total Length      89

  • Mu lan County
   Mu lan County

   Heilongjiang

   operational location                Mu lan County             Connected Residential Households       -

   total population                                  274,000            Connected Industrial Customers             -

   urban population                                120,000            Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households   37,152            Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Tieli Chengguan
   Tieli Chengguan

   Heilongjiang

   operational location              Tieli Chengguan            Connected Residential Households   5,595

   total population                                  198,000            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                198,000            Connected commercial Customers          7

   Connectable Residential Households   56,571            Length Of Pipelines(km) Total Length    28

  • Fuyu County
   Fuyu County

   Heilongjiang

   operational location                    Fuyu County            Connected Residential Households      815

   total population                                  300,000            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                120,000            Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households   37,152           Length Of Pipelines(km) Total Length     21

  • Boli County
   Boli County

   Heilongjiang

   operational location                      Boli County            Connected Residential Households  5,895

   total population                                  196,000            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                108,750            Connected commercial Customers        12

   Connectable Residential Households   33,669            Length Of Pipelines(km) Total Length    20

  • Luobei County
   Luobei County

   Heilongjiang

   operational location                 Luobei County            Connected Residential Households     149

   total population                                  230,000            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                136,000            Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households   42,105            Length Of Pipelines(km) Total Length      4

  • Yichun City Xinqing District
   Yichun City Xinqing District

   Heilongjiang

   operational location                      Yichun City            Connected Residential Households      325

   total population                                    58,420            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                  58,420            Connected commercial Customers          6

   Connectable Residential Households   18,087           Length Of Pipelines(km) Total Length      11

  • Ji Xi
   Ji Xi

   Heilongjiang

   operational location                                  Ji Xi            Connected Residential Households     16,003

   total population                                    380,000           Connected Industrial Customers                  1

   urban population                                  181,200           Connected commercial Customers             40

   Connectable Residential Households   56,099             Length Of Pipelines(km) Total Length        46

  • Lingdong district in Shuangyashan
   Lingdong district in Shuangyashan

   Heilongjiang

   operational location                         Lingdong            Connected Residential Households  2,578

   total population                                  109,180            Connected Industrial Customers              -

   urban population                                  91,273            Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households   28,258            Length Of Pipelines(km) Total Length    18

  • Heibe City
   Heibe City

   Heilongjiang

   operational location                         Heibe City             Connected Residential Households   1,726

   total population                                 1,679,000             Connected Industrial Customers              -

   urban population                                  800,000             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households   228,571             Length Of Pipelines(km) Total Length    21

  • Nongken Hongxinglong district
   Nongken Hongxinglong district

   Heilongjiang

   operational location                          Nongken            Connected Residential Households           -

   total population                                   345,555             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                   69,111             Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    21,397             Length Of Pipelines(km) Total Length       7

  • Wudalianchi City
   Wudalianchi City

   Heilongjiang

   operational location              Wudalianchi City             Connected Residential Households          29

   total population                                   370,000             Connected Industrial Customers                1

   urban population                                 210,000             Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    65,015             Length Of Pipelines(km) Total Length        3

  • Xunke County
   Xunke County

    Heilongjiang

   operational location                   Xunke County    Connected Residential Households           -

   total population                                    99,498     Connected Industrial Customers               -

   urban population                                   37,809     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    11,706     Length Of Pipelines(km) Total Length       -

    

  • Qingan County
   Qingan County

    Heilongjiang

   operational location                 Qingan County    Connected Residential Households    5,000

   total population                                   380,000     Connected Industrial Customers               -

   urban population                                 144,400     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    44,706     Length Of Pipelines(km) Total Length     12

    

  • Pizhou
   Pizhou

   Jiangsu

   operational location                              Pizhou             Connected Residential Households 103,467

   total population                                1,874,900             Connected Industrial Customers              24

   urban population                                 963,699             Connected commercial Customers         647

   Connectable Residential Households  275,459             Length Of Pipelines(km) Total Length    404

  • Yangzhong
   Yangzhong

   Jiangsu

   operational location                     Yangzhong             Connected Residential Households   65,376

   total population                                 281,606             Connected Industrial Customers              79

   urban population                               170,231             Connected commercial Customers        964

   Connectable Residential Households  81,062             Length Of Pipelines(km) Total Length   926

  • Jiang Bei District ,Nanjing
   Jiang Bei District ,Nanjing

   Jiangsu

   operational location             Jiang Bei District             Connected Residential Households 528,261

   total population                               1,700,000             Connected Industrial Customers              97

   urban population                             1,700,000             Connected commercial Customers     2,868

   Connectable Residential Households 653,846             Length Of Pipelines(km) Total Length  1,437

  • Pu Kou District,Nanjing
   Pu Kou District,Nanjing

   Jiangsu

   operational location                Pu Kou District             Connected Residential Households          -

   total population                                 769,900              Connected Industrial Customers              -

   urban population                                664,809             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households 205,823             Length Of Pipelines(km) Total Length      -

  • Jiawang District,Xuzhou
   Jiawang District,Xuzhou

   Jiangsu

   operational location               Jawang District    Connected Residential Households  45,630

   total population                                 428,700    Connected Industrial Customers             14

   urban population                               242,200    Connected commercial Customers       189

   Connectable Residential Households  74,985    Length Of Pipelines(km) Total Length     96

  • Xinyi,Xuzhou
   Xinyi,Xuzhou

   Jiangsu

   operational location                  Xinyi,Xuzhou     Connected Residential Households  57,091

   total population                              1,126,600     Connected Industrial Customers            43

   urban population                               319,700     Connected commercial Customers      276

   Connectable Residential Households  98,978     Length Of Pipelines(km) Total Length  517

  • Yangzhou City
   Yangzhou City

   Jiangsu

   operational location                         Yangzhou     Connected Residential Households 397,783

   total population                                4,616,700     Connected Industrial Customers               51

   urban population                              2,515,195     Connected commercial Customers      1,429

   Connectable Residential Households  679,782     Length Of Pipelines(km) Total Length  1,911

  • Taixing East District
   Taixing East District

   Jiangsu

   operational location               Taixindongqu             Connected Residential Households 11,550

   total population                                 30,000             Connected Industrial Customers            14

   urban population                               30,000             Connected commercial Customers         30

   Connectable Residential Households16,667             Length Of Pipelines(km) Total Length  143

  • Lianyungang Haizhou Economic Development Zone
   Lianyungang Haizhou Economic Development Zone

   Jiangsu

   operational location    Lianyungang Haizhou             Connected Residential Households    208

   total population                                 240,000             Connected Industrial Customers             -

   urban population                               240,000             Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households  74,303             Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Nanjing jingqiao
   Nanjing jingqiao

   Jiangsu

   operational location    Lianyungang Haizhou            Connected Residential Households        -

   total population                                   48,000            Connected Industrial Customers              6

   urban population                                 48,000            Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households  13,714            Length Of Pipelines(km) Total Length      7

  • Donghai County
   Donghai County

   Jiangsu

   operational location                         Donghai             Connected Residential Households          -

   total population                                   53,000             Connected Industrial Customers              1

   urban population                                 53,000             Connected commercial Customers          1

   Connectable Residential Households  15,143             Length Of Pipelines(km) Total Length      -

  • Pei County
   Pei County

   Jiangsu

   operational location                           Peixian              Connected Residential Households  50,522

   total population                                 247,464             Connected Industrial Customers               4

   urban population                               247,464             Connected commercial Customers         58

   Connectable Residential Households  70,704             Length Of Pipelines(km) Total Length   433

  • Sihong County
   Sihong County

   Jiangsu

   operational location               Sihong County             Connected Residential Households   67,002

   total population                                 265,992             Connected Industrial Customers              11

   urban population                               265,992             Connected commercial Customers         146

   Connectable Residential Households  75,998             Length Of Pipelines(km) Total Length    452

  • Sixian County
   Sixian County

   Jiangsu

   operational location                 Sixian County     Connected Residential Households   13,420

   total population                                 164,000     Connected Industrial Customers                 -

   urban population                               164,000     Connected commercial Customers          24

   Connectable Residential Households  46,857     Length Of Pipelines(km) Total Length       58

  • Guannan County
   Guannan County

   Jiangsu

   operational location            Guannan County             Connected Residential Households   25,644

   total population                                 177,197             Connected Industrial Customers                -

   urban population                               177,197             Connected commercial Customers           54

   Connectable Residential Households  50,628             Length Of Pipelines(km) Total Length    179

  • Nanjing Changlu Industrial Park
   Nanjing Changlu Industrial Park

   Jiangsu

   operational location                             Nanjing             Connected Residential Households          -

   total population                                     52,000             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                   52,000             Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    16,099             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Xiaoshan district,Hangzhou
   Xiaoshan district,Hangzhou

   Zhejiang

   operational location            Xiaoshan district      Connected Residential Households  132,216

   total population                              1,275,900       Connected Industrial Customers           344

   urban population                            1,002,200       Connected commercial Customers        361

   Connectable Residential Households 200,440      Length Of Pipelines(km) Total Length 1,202

  • Taizhou
   Taizhou

   Jiangxi

   operational location                           Taizhou       Connected Residential Households   71,770

   total population                                 600,000       Connected Industrial Customers               15

   urban population                               600,000       Connected commercial Customers        486

   Connectable Residential Households185,759       Length Of Pipelines(km) Total Length     498

  • Jinhua
   Jinhua

   Zhejiang

   operational location                               Jinhua     Connected Residential Households  110,328

   total population                                4,811,500     Connected Industrial Customers             132

   urban population                                 968,500     Connected commercial Customers        389

   Connectable Residential Households  299,845     Length Of Pipelines(km) Total Length     577

  • Hangzhou Jiangdong Development Zone
   Hangzhou Jiangdong Development Zone

   Zhejiang

   operational location     Hangzhou Jiangdong       Connected Residential Households           -

   total population                                 420,000       Connected Industrial Customers                 -

   urban population                               240,000       Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households  74,303       Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Daishan Economic Development Zone
   Daishan Economic Development Zone

   Zhejiang

   operational location                           Daishan      Connected Residential Households          -

   total population                                   35,000      Connected Industrial Customers              -

   urban population                                 35,000      Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households  10,000      Length Of Pipelines(km) Total Length      -

  • Wuhu
   Wuhu

   Anhui

   operational location                               Wuhu             Connected Residential Households  663,112

   total population                                3,670,000             Connected Industrial Customers             350

   urban population                              2,328,982             Connected commercial Customers      4,396

   Connectable Residential Households  776,327             Length Of Pipelines(km) Total Length  2,043

  • Huainan
   Huainan

   Anhui

   operational location                          Huainan             Connected Residential Households  344,222

   total population                               3,456,000             Connected Industrial Customers               50

   urban population                             2,144,000             Connected commercial Customers      1,328

   Connectable Residential Households 663,777             Length Of Pipelines(km) Total Length  1,187

  • Shouxian
   Shouxian

   Anhui

   operational location                          Shouxian             Connected Residential Households 40,107

   total population                                1,372,000             Connected Industrial Customers              2

   urban population                                 569,792             Connected commercial Customers       79

   Connectable Residential Households  176,406             Length Of Pipelines(km) Total Length  268

  • Suzhou
   Suzhou

   Anhui

   operational location                          Suzhou               Connected Residential Households  219,065

   total population                             5,599,300               Connected Industrial Customers                 9

   urban population                           2,241,400               Connected commercial Customers          831

   Connectable Residential Households693,932              Length Of Pipelines(km) Total Length 1,426

  • Wuhuxian
   Wuhuxian

   Anhui

   operational location                         Wuhuxian             Connected Residential Households    61,432

   total population                                   347,000             Connected Industrial Customers             134

   urban population                                 200,000             Connected commercial Customers         495

   Connectable Residential Households    71,429             Length Of Pipelines(km) Total Length     161

  • Nanlingxian
   Nanlingxian

   Anhui

   operational location                    Nanlingxian             Connected Residential Households   58,328

   total population                                 550,342             Connected Industrial Customers              18

   urban population                               200,000             Connected commercial Customers        347

   Connectable Residential Households  89,686             Length Of Pipelines(km) Total Length    415

  • Huoshanxian
   Huoshanxian

   Anhui

   operational location                  Huoshanxian             Connected Residential Households  31,227    

   total population                                 363,000             Connected Industrial Customers               7

   urban population                               137,940             Connected commercial Customers       129

   Connectable Residential Households  45,980             Length Of Pipelines(km) Total Length    196

  • Fengtaixian
   Fengtaixian

   Anhui

   operational location                     Fengtaixian             Connected Residential Households  49,867

   total population                                 634,243             Connected Industrial Customers               3

   urban population                               111,309             Connected commercial Customers       200

   Connectable Residential Households  71,812             Length Of Pipelines(km) Total Length   319

  • Wuwei
   Wuwei

   Anhui

   operational location                             Wuwei              Connected Residential Households  57,495

   total population                               1,037,000              Connected Industrial Customers                2

   urban population                                469,000             Connected commercial Customers         342

   Connectable Residential Households 145,201             Length Of Pipelines(km) Total Length     439

  • Qimen
   Qimen

   Anhui

   operational location                            Qimen              Connected Residential Households    5,240

   total population                                 188,209             Connected Industrial Customers                3

   urban population                                 45,815             Connected commercial Customers          18

   Connectable Residential Households  14,184             Length Of Pipelines(km) Total Length      59

  • Xiuning
   Xiuning

   Anhui

   operational location                           Xiuning             Connected Residential Households   9,969

   total population                                 292,822             Connected Industrial Customers              4

   urban population                                 37,869             Connected commercial Customers         60

   Connectable Residential Households  12,623             Length Of Pipelines(km) Total Length    96

  • Maoji Development Zone
   Maoji Development Zone

   Anhui

   operational location                              Maoji             Connected Residential Households   5,353

   total population                                  129,278            Connected Industrial Customers              5

   urban population                                 26,760             Connected commercial Customers        18

   Connectable Residential Households    8,285             Length Of Pipelines(km) Total Length    35

  • Huoqu
   Huoqu

   Anhui

   operational location                            Huoqu             Connected Residential Households  30,614

   total population                                 158,000             Connected Industrial Customers               -

   urban population                               110,000             Connected commercial Customers        97

   Connectable Residential Households 49,327              Length Of Pipelines(km) Total Length  283

  • Susong Linjiang Industrial Zone
   Susong Linjiang Industrial Zone

   Anhui

   operational location             Susong Linjiang               Connected Residential Households         726

   total population                                   10,000               Connected Industrial Customers                 2

   urban population                                 10,000               Connected commercial Customers             -

   Connectable Residential Households    3,096               Length Of Pipelines(km) Total Length         5

  • Suzhou Si County
   Suzhou Si County

   Anhui

   operational location           Suzhou Si County             Connected Residential Households            -

   total population                                 921,800             Connected Industrial Customers                 -

   urban population                               368,720             Connected commercial Customers             -

   Connectable Residential Households113,452             Length Of Pipelines(km) Total Length         -

  • Suzhou Yongqiao Economic Zone
   Suzhou Yongqiao Economic Zone

   Anhui

   operational location           Suzhou Yongqiao             Connected Residential Households             -

   total population                                  116,000            Connected Industrial Customers                 -

   urban population                               116,000             Connected commercial Customers            -

   Connectable Residential Households  35,913             Length Of Pipelines(km) Total Length         -

  • Wuhe County
   Wuhe County

   Anhui

   operational location                  Wuhe County    Connected Residential Households  29,234

   total population                                  177,686    Connected Industrial Customers               1

   urban population                                177,686   Connected commercial Customers         66

   Connectable Residential Households  50,767    Length Of Pipelines(km) Total Length    119

  • Sixian
   Sixian

    Anhui

   operational location                              Sixian            Connected Residential Households  18,580

   total population                                 176,610             Connected Industrial Customers              -

   urban population                               176,610             Connected commercial Customers         35

   Connectable Residential Households  50,460              Length Of Pipelines(km) Total Length   79

    

  • Susong City
   Susong City

   Anhui

   operational location                    Susong City            Connected Residential Households    9,797

   total population                                 873,500             Connected Industrial Customers              4

   urban population                               268,165             Connected commercial Customers         22

   Connectable Residential Households  83,023              Length Of Pipelines(km) Total Length     5

  • Taihu County
   Taihu County

   Anhui

   operational location                  Taihu County       Connected Residential Households     9,689

   total population                                 568,724       Connected Industrial Customers                2

   urban population                                 68,247       Connected commercial Customers           2

   Connectable Residential Households  21,129       Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Hefei binhu New Zone
   Hefei binhu New Zone

    Anhui

   operational location   Hefei binhu New Zone       Connected Residential Households 168,000

   total population                                 500,000       Connected Industrial Customers              34

   urban population                               500,000       Connected commercial Customers        145

   Connectable Residential Households263,158       Length Of Pipelines(km) Total Length        -

    

  • 30 Cities/regions
   30 Cities/regions

   Fujian

   operational location            29 Cities/Regions               Connected Residential Households  946,774

   total population                               4,450,000               Connected Industrial Customers             447

   urban population                             4,450,000               Connected commercial Customers      5,930

   Connectable Residential Households1,435,484             Length Of Pipelines(km) Total Length  8,397

  • Sanming City
   Sanming City

   Fujian

   operational location                    Sanming City       Connected Residential Households15,887

   total population                                2,550,000       Connected Industrial Customers             -

   urban population                              1,466,000       Connected commercial Customers        -

   Connectable Residential Households  453,870      Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Shaowu City
   Shaowu City

   Fujian

   operational location                     Shaowu City               Connected Residential Households  8,973

   total population                                   165,000               Connected Industrial Customers             1

   urban population                                 165,000               Connected commercial Customers       21

   Connectable Residential Households    47,143               Length Of Pipelines(km) Total Length   63

  • Wuping County
   Wuping County

   Fujian

   operational location                Wuping County               Connected Residential Households        -

   total population                                   391,100               Connected Industrial Customers             -

   urban population                                 126,100               Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households    39,040               Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Taining County
   Taining County

   Fujian

   operational location                 Taining County               Connected Residential Households        -

   total population                                   136,000               Connected Industrial Customers             -

   urban population                                   62,968              Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households    19,495              Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Qingliu County
   Qingliu County

   Fujian

   operational location                 Qingliu County       Connected Residential Households        -

   total population                                   155,994       Connected Industrial Customers             -

   urban population                                   35,972      Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households    11,137      Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Quanzhou Guanqiao Industrial Zone
   Quanzhou Guanqiao Industrial Zone

    Fujian

   operational location                 Qingliu County       Connected Residential Households        -

   total population                                   155,994       Connected Industrial Customers             -

   urban population                                   35,972      Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households    11,137      Length Of Pipelines(km) Total Length     -

    

  • Nanchang Wanli
   Nanchang Wanli

   Jiangxi

   operational location             Nanchang Wanli               Connected Residential Households   24,872

   total population                                   90,000               Connected Industrial Customers                4

   urban population                                 50,000               Connected commercial Customers        109

   Connectable Residential Households  45,455               Length Of Pipelines(km) Total Length    234

  • Xinfeng County
   Xinfeng County

   Jiangxi

   operational location                           Xinfeng               Connected Residential Households   26,898

   total population                                 800,000               Connected Industrial Customers                8

   urban population                               260,000               Connected commercial Customers        140

   Connectable Residential Households  80,495               Length Of Pipelines(km) Total Length    406

  • Lean City
   Lean City

   Jiangxi

   operational location                        Lean City       Connected Residential Households        -

   total population                                 370,000       Connected Industrial Customers             -

   urban population                               100,000       Connected commercial Customers        -

   Connectable Residential Households  30,960       Length Of Pipelines(km) Total Length    -

  • Wuyuan County
   Wuyuan County

   Jiangxi

   operational location             Wuyuan County               Connected Residential Households     9,060

   total population                                 380,310               Connected Industrial Customers                6

   urban population                               120,000               Connected commercial Customers           52

   Connectable Residential Households  37,152               Length Of Pipelines(km) Total Length    107

  • Yihuang County
   Yihuang County

   Jiangxi

   operational location             Yihuang County               Connected Residential Households   4,596

   total population                                 300,000               Connected Industrial Customers              -

   urban population                                 70,000               Connected commercial Customers          3

   Connectable Residential Households  21,672               Length Of Pipelines(km) Total Length    22

  • Xinfeng Industrial Zone
   Xinfeng Industrial Zone

    Jiangxi

   operational location Xinfeng Industrial Zone       Connected Residential Households        -

   total population                                  30,000       Connected Industrial Customers             -

   urban population                                  2,312       Connected commercial Customers        -

   Connectable Residential Households      716       Length Of Pipelines(km) Total Length    -

    

  • Dezhou
   Dezhou

   Shandong

   operational location                             Dezhou     Connected Residential Households 219,762

   total population                                5,792,300     Connected Industrial Customers              32

   urban population                              1,980,000     Connected commercial Customers     2,319

   Connectable Residential Households  613,003     Length Of Pipelines(km) Total Length    636

  • Qingdao
   Qingdao

   Shandong

   operational location                           Qingdao     Connected Residential Households  947,235

   total population                                9,204,000     Connected Industrial Customers               10

   urban population                              3,354,000     Connected commercial Customers       6,108

   Connectable Residential Households1,118,000     Length Of Pipelines(km) Total Length  2,522

  • Leling
   Leling

   Shandong

   operational location                                Leling             Connected Residential Households    3,378

   total population                                   676,300             Connected Industrial Customers              13

   urban population                                 328,700             Connected commercial Customers           22

   Connectable Residential Households  101,765             Length Of Pipelines(km) Total Length      78

  • Qufu
   Qufu

   Shandong

   operational location                               Qufu             Connected Residential Households   43,314

   total population                                 654,500             Connected Industrial Customers              25

   urban population                               398,000             Connected commercial Customers        110

   Connectable Residential Households123,220             Length Of Pipelines(km) Total Length    170

  • Sishui
   Sishui

   Shandong

   operational location                               Sishui     Connected Residential Households   18,248

   total population                                   620,000     Connected Industrial Customers              23

   urban population                                 169,000     Connected commercial Customers          80

   Connectable Residential Households    52,322     Length Of Pipelines(km) Total Length      70

  • Qufu New Zone
   Qufu New Zone

   Shandong

   operational location               Qufu New Zone             Connected Residential Households   43,314

   total population                                   654,500             Connected Industrial Customers              25

   urban population                                 398,000             Connected commercial Customers        110

   Connectable Residential Households  123,220             Length Of Pipelines(km) Total Length   170

  • Weifang Binhai Economic Development Zone
   Weifang Binhai Economic Development Zone

   Shandong

   operational location                            Weifang             Connected Residential Households    3,426

   total population                                   150,000             Connected Industrial Customers              17

   urban population                                 150,000             Connected commercial Customers           33

   Connectable Residential Households    46,440             Length Of Pipelines(km) Total Length      62

  • Liaocheng Dezhou Tianqu Industrial Zone
   Liaocheng Dezhou Tianqu Industrial Zone

   Shandong

   operational location                        Liaocheng           Connected Residential Households     960

   total population                                260,000             Connected Industrial Customers              2

   urban population                              260,000             Connected commercial Customers          9

   Connectable Residential Households  80,495             Length Of Pipelines(km) Total Length   16

  • Linyi
   Linyi

   Shandong

   operational location                                 Linyi             Connected Residential Households 309,965

   total population                                1,370,000             Connected Industrial Customers            187

   urban population                              1,370,000             Connected commercial Customers     1,182

   Connectable Residential Households  391,429             Length Of Pipelines(km) Total Length    836

  • Linyi Economic Zone
   Linyi Economic Zone

   Shandong

   operational location        Linyi Economic Zone             Connected Residential Households  61,209

   total population                                   275,000             Connected Industrial Customers            111

   urban population                                 275,000             Connected commercial Customers       148

   Connectable Residential Households    78,571             Length Of Pipelines(km) Total Length    535

  • Linshu County
   Linshu County

   Shandong

   operational location                  Linshu County     Connected Residential Households        853

   total population                                       9,000     Connected Industrial Customers              64

   urban population                                     9,000     Connected commercial Customers           4

   Connectable Residential Households      2,571     Length Of Pipelines(km) Total Length     155

  • Zhangqiu City
   Zhangqiu City

    Shandong

   operational location             Zhangqiu County     Connected Residential Households   88,298

   total population                                   480,000     Connected Industrial Customers            191

   urban population                                 320,000     Connected commercial Customers        158

   Connectable Residential Households  128,000     Length Of Pipelines(km) Total Length       -

    

  • Rong Cheng City
   Rong Cheng City

    Shandong

   operational location              Rong Cheng City     Connected Residential Households        -

   total population                                             -      Connected Industrial Customers             -

   urban population                                           -      Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households            -      Length Of Pipelines(km) Total Length     -

    

  • Haiyang City
   Haiyang City

    Shandong

   operational location                    Haiyang City     Connected Residential Households        -

   total population                                             -      Connected Industrial Customers             -

   urban population                                           -      Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households            -      Length Of Pipelines(km) Total Length     -

    

  • Wendong City
   Wendong City

   Shandong

   operational location                  Wendong City     Connected Residential Households        -

   total population                                             -      Connected Industrial Customers             -

   urban population                                           -      Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households            -      Length Of Pipelines(km) Total Length     -

    

  • Rushan City
   Rushan City

    Shandong

   operational location                      Rushan City     Connected Residential Households        -

   total population                                             -      Connected Industrial Customers             -

   urban population                                           -      Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households            -      Length Of Pipelines(km) Total Length     -

    

  • Weihai City
   Weihai City

    Shandong

   operational location                      Weihai City     Connected Residential Households311,755

   total population                              2,819,300      Connected Industrial Customers             54

   urban population                            1,500,000      Connected commercial Customers        633

   Connectable Residential Households464,396      Length Of Pipelines(km) Total Length 1,679

    

  • Xinyang
   Xinyang

   Henan

   operational location                            Xinyang     Connected Residential Households 121,605

   total population                                   700,000     Connected Industrial Customers                7

   urban population                                 700,000     Connected commercial Customers        659

   Connectable Residential Households  220,000     Length Of Pipelines(km) Total Length  1,399

  • Jiaozuo City
   Jiaozuo City

   Henan

   operational location                     Jiaozuo City     Connected Residential Households 230,667

   total population                               1,010,000     Connected Industrial Customers              70

   urban population                             1,010,000     Connected commercial Customers       733

   Connectable Residential Households 288,571     Length Of Pipelines(km) Total Length 1,183

  • Qinyyang City
   Qinyyang City

   Henan

   operational location                 Qinyyang City     Connected Residential Households   18,637

   total population                                 130,000     Connected Industrial Customers              14

   urban population                               130,000     Connected commercial Customers         78

   Connectable Residential Households  37,143     Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Wuzhi County
   Wuzhi County

   Henan

   operational location                  Wuzhi County     Connected Residential Households  20638

   total population                                   520,000     Connected Industrial Customers              6

   urban population                                 520,000     Connected commercial Customers        29

   Connectable Residential Households  148,571     Length Of Pipelines(km) Total Length   196

  • Xiuwu County
   Xiuwu County

   Henan

   operational location                 Xiuwu County     Connected Residential Households    8,029

   total population                                   90,000     Connected Industrial Customers              33

   urban population                                 90,000     Connected commercial Customers         49

   Connectable Residential Households  25,714     Length Of Pipelines(km) Total Length    225

  • Luohe City 7 Projects
   Luohe City 7 Projects

   Henan

   operational location                       Luohe City     Connected Residential Households 198,870

   total population                               1,295,000     Connected Industrial Customers             109

   urban population                             1,295,000     Connected commercial Customers        666

   Connectable Residential Households 370,000     Length Of Pipelines(km) Total Length    686

  • Xiping County
   Xiping County

   Henan

   operational location                             xinyang     Connected Residential Households           -

   total population                                     32,800     Connected Industrial Customers                -

   urban population                                   32,800     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households      9,371    Length Of Pipelines(km) Total Length         -

  • Jiyuan City
   Jiyuan City

   Henan

   operational location                        Jiyuan City     Connected Residential Households 110,010

   total population                                   525,000     Connected Industrial Customers             132

   urban population                                 525,000     Connected commercial Customers        747

   Connectable Residential Households  150,000     Length Of Pipelines(km) Total Length     676

  • Sanmenxia City
   Sanmenxia City

   Henan

   operational location                        Sanmenxia     Connected Residential Households  77,749

   total population                                   390,000     Connected Industrial Customers              30

   urban population                                 390,000     Connected commercial Customers       310

   Connectable Residential Households  111,429     Length Of Pipelines(km) Total Length    345

  • Shanxian County
   Shanxian County

   Henan

   operational location              Shanxian County     Connected Residential Households           -

   total population                                     53,000     Connected Industrial Customers                -

   urban population                                   53,000     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    15,143     Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Sanmenxia Industrial Park
   Sanmenxia Industrial Park

   Henan

   operational location                     Sanmenxia          Connected Residential Households           -

   total population                                           -          Connected Industrial Customers                7

   urban population                                         -          Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households          -          Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Lingbao City
   Lingbao City

   Henan

   operational location                     Lingbao City     Connected Residential Households     1,187

   total population                                   120,000     Connected Industrial Customers                3

   urban population                                 120,000     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    34,286     Length Of Pipelines(km) Total Length     45

  • Yanshi City
   Yanshi City

   Henan

   operational location                        Yanshi City     Connected Residential Households  25,345

   total population                                   150,000     Connected Industrial Customers              63

   urban population                                 150,000     Connected commercial Customers         77

   Connectable Residential Households    42,857    Length Of Pipelines(km) Total Length     236

  • Yongcheng City
   Yongcheng City

   Henan

   operational location                Yongcheng City     Connected Residential Households    57,787

   total population                                   400,000     Connected Industrial Customers                  3

   urban population                                 400,000     Connected commercial Customers          107

   Connectable Residential Households    114,286    Length Of Pipelines(km) Total Length    339

  • Yongcheng Industrial Zone
   Yongcheng Industrial Zone

   Henan

   operational location                       Yongcheng     Connected Residential Households           -

   total population                                     35,000     Connected Industrial Customers                1

   urban population                                   35,000     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households    10,000     Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Xinmi City
   Xinmi City

   Henan

   operational location                         Xinmi City     Connected Residential Households   40,162

   total population                                   250,000     Connected Industrial Customers              28

   urban population                                 250,000     Connected commercial Customers        127

   Connectable Residential Households    71,429     Length Of Pipelines(km) Total Length     413

  • Huangchuan County
   Huangchuan County

   Henan

   operational location        Huangchuan County     Connected Residential Households          -

   total population                                   480,000     Connected Industrial Customers               -

   urban population                                 300,000     Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households    92,000     Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Yichang
   Yichang

   Hubei

   operational location                            Yichang             Connected Residential Households   364,024

   total population                                4,130,000             Connected Industrial Customers                81

   urban population                              1,280,300             Connected commercial Customers       3,090

   Connectable Residential Households  426,767             Length Of Pipelines(km) Total Length   1,256

  • Xiaogan
   Xiaogan

   Hubei

   operational location                           Xiaogan             Connected Residential Households 185,823

   total population                                  883,000             Connected Industrial Customers               80

   urban population                                 500,000            Connected commercial Customers      1,389

   Connectable Residential Households  217,391            Length Of Pipelines(km) Total Length     721

  • Hanchuan
   Hanchuan

   Hubei

   operational location                        Hanchuan              Connected Residential Households  85,087

   total population                               1,116,628              Connected Industrial Customers            132

   urban population                                225,621              Connected commercial Customers       467

   Connectable Residential Households   90,248              Length Of Pipelines(km) Total Length   287

  • Yingcheng
   Yingcheng

   Hubei

   operational location                      Yingcheng               Connected Residential Households   71,497

   total population                                665,900               Connected Industrial Customers               23

   urban population                              300,000               Connected commercial Customers          492

   Connectable Residential Households107,143              Length Of Pipelines(km) Total Length     616

  • Yunmeng
   Yunmeng

   Hubei

   operational location                        Yunmeng             Connected Residential Households  57,271

   total population                                 632,500             Connected Industrial Customers              28

   urban population                               140,624             Connected commercial Customers        405

   Connectable Residential Households  70,312             Length Of Pipelines(km) Total Length    249

  • Suizhou
   Suizhou

   Hubei

   operational location                            Suizhou             Connected Residential Households   133,171

   total population                                2,201,800            Connected Industrial Customers                52

   urban population                              1,084,300             Connected commercial Customers          825

   Connectable Residential Households  335,697             Length Of Pipelines(km) Total Length      588

  • Tianmen
   Tianmen

   Hubei

   operational location                           Tianmen             Connected Residential Households   80,324

   total population                                1,286,600             Connected Industrial Customers               34

   urban population                                 667,745             Connected commercial Customers         556

   Connectable Residential Households  206,732             Length Of Pipelines(km) Total Length     723

  • Dangyang
   Dangyang

   Hubei

   operational location                       Dangyang             Connected Residential Households  47,513

   total population                                 563,528             Connected Industrial Customers             36

   urban population                               189,462             Connected commercial Customers       352

   Connectable Residential Households  58,657             Length Of Pipelines(km) Total Length   260

  • Wuhan Qingshan
   Wuhan Qingshan

   Hubei

   operational location                        Qingshan             Connected Residential Households          -

   total population                                 485,400             Connected Industrial Customers               -

   urban population                               200,000             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households  61,920             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Wuhan Jiangan
   Wuhan Jiangan

   Hubei

   operational location              Wuhan Jiangan             Connected Residential Households    71,881

   total population                                 320,000             Connected Industrial Customers                 -

   urban population                               320,000             Connected commercial Customers         626

   Connectable Residential Households106,667             Length Of Pipelines(km) Total Length       34

  • Laohekou
   Laohekou

   Hubei

   operational location                        Laohekou             Connected Residential Households  59,902

   total population                                 612,030             Connected Industrial Customers              17

   urban population                               252,000             Connected commercial Customers         475

   Connectable Residential Households  78,019             Length Of Pipelines(km) Total Length    670

  • Dangjiangkou
   Dangjiangkou

   Hubei

   operational location                 Dangjiangkou             Connected Residential Households   41,876

   total population                                 464,900             Connected Industrial Customers               23

   urban population                               186,890             Connected commercial Customers         494

   Connectable Residential Households  57,861             Length Of Pipelines(km) Total Length     486

  • Yuanan
   Yuanan

   Hubei

   operational location                           Yuanan             Connected Residential Households   8,403

   total population                                 194,471             Connected Industrial Customers              5

   urban population                                 48,854             Connected commercial Customers       45

   Connectable Residential Households  15,125             Length Of Pipelines(km) Total Length    48

  • Dawu County
   Dawu County

   Hubei

   operational location                  Dawu County             Connected Residential Households   4,116

   total population                                  702,723             Connected Industrial Customers              3

   urban population                                101,860             Connected commercial Customers          4

   Connectable Residential Households   31,536             Length Of Pipelines(km) Total Length     42

  • Run County
   Run County

   Hubei

   operational location                    Run County             Connected Residential Households 21,556

   total population                                 699,710             Connected Industrial Customers              3

   urban population                               216,910             Connected commercial Customers        27

   Connectable Residential Households  67,155             Length Of Pipelines(km) Total Length    42

  • Wuxuetian Industrial Zone
   Wuxuetian Industrial Zone

   Hubei

   operational location                     Wuxuetian             Connected Residential Households       -

   total population                                  25,000             Connected Industrial Customers            -

   urban population                                25,000             Connected commercial Customers        -

   Connectable Residential Households   7,740             Length Of Pipelines(km) Total Length    -

  • Shiyan Wudangshan Zone
   Shiyan Wudangshan Zone

   Hubei

   operational location      Shiyan Wudangshan             Connected Residential Households 12,625

   total population                                   60,000             Connected Industrial Customers            12

   urban population                                 60,000             Connected commercial Customers        98 

   Connectable Residential Households  18,576             Length Of Pipelines(km) Total Length    47

  • Fang County
   Fang County

   Hubei

   operational location                    Fang County             Connected Residential Households         -

   total population                                  488,000             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                  83,000             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households   25,697             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Donghu Hight-tech Zone
   Donghu Hight-tech Zone

   Hubei

   operational location                            Donghu             Connected Residential Households         -

   total population                                   400,000             Connected Industrial Customers             -

   urban population                                 400,000             Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households  114,286             Length Of Pipelines(km) Total Length     -

  • Jianli County
   Jianli County

   Hubei

   operational location                     Jianli County     Connected Residential Households           -

   total population                                   673,000     Connected Industrial Customers              13

   urban population                                 361,000     Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households  103,143     Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Honghu City
   Honghu City

   Hubei

   operational location                          Honghu             Connected Residential Households     36,999

   total population                                 931,900             Connected Industrial Customers                88

   urban population                               295,100             Connected commercial Customers       3,450

   Connectable Residential Households  91,362             Length Of Pipelines(km) Total Length          -

  • Songzi City
   Songzi City

   Hubei

   operational location                            Songzi             Connected Residential Households   31,933

   total population                                 899,304              Connected Industrial Customers               -

   urban population                               371,599              Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households115,046              Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Xinzhou district in Wuhan
   Xinzhou district in Wuhan

   Hubei

   operational location                           Xinzhou             Connected Residential Households   21,104

   total population                                  900,000             Connected Industrial Customers                -

   urban population                                221,256             Connected commercial Customers            -

   Connectable Residential Households   68,500             Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Wuxue City
   Wuxue City

   Hubei

   operational location                            Wuxue             Connected Residential Households 39,842

   total population                                 853,512             Connected Industrial Customers              -

   urban population                               169,500             Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households  76,009             Length Of Pipelines(km) Total Length      -

  • Yingshan County
   Yingshan County

   Hubei

   operational location                       Yingshan                Connected Residential Households  13,603

   total population                               404,900                Connected Industrial Customers                -

   urban population                               60,000                Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households20,000                Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Tuanfeng County
   Tuanfeng County

   Hubei

   operational location                         Tuanfeng             Connected Residential Households  17,966

   total population                                  401,035             Connected Industrial Customers               -

   urban population                                  49,408             Connected commercial Customers          -

   Connectable Residential Households   27,449             Length Of Pipelines(km) Total Length       -

  • Longganhu district in Huangmei County
   Longganhu district in Huangmei County

   Hubei

   operational location                  Longganhu                Connected Residential Households    4,230

   total population                                50,000                 Connected Industrial Customers               -

   urban population                               30,000                Connected commercial Customers         -

   Connectable Residential Households  9,288                Length Of Pipelines(km) Total Length      -

  • Huanggang City
   Huanggang City

   Hubei

   operational location                    Huanggang             Connected Residential Households 127,876

   total population                                 370,000             Connected Industrial Customers                -

   urban population                               207,000             Connected commercial Customers           -

   Connectable Residential Households138,000             Length Of Pipelines(km) Total Length        -

  • Xishui County
   Xishui County

   Hubei

   operational location                             Xishui             Connected Residential Households   34,302

   total population                              1,087,748             Connected Industrial Customers